موسسه حقوقی وکیل مدافع

Mohsen Alinjhadi محسن علی نژادی

موسسه حقوقی وکیل مدافع

Mohsen Alinjhadi محسن علی نژادی

موسسه حقوقی وکیل مدافع

وبلاگ شخصی محسن علی نژادی
به هرکس که می نگرم در شکایت است، درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست؟!

متولد دی ماه و خونگرم و احساسی و کمی هم عجول....................
تحصیلات در دو رشته ی حقوق و علوم سیاسی دارای کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش مطالعات منطقه ای ...........
در مورد علایق و سرگرمی باید بگم که شنا رو خیلی دوست دارم .............
 دوستدار شما ...