موسسه حقوقی وکیل مدافع

Mohsen Alinjhadi محسن علی نژادی

موسسه حقوقی وکیل مدافع

Mohsen Alinjhadi محسن علی نژادی

موسسه حقوقی وکیل مدافع

وبلاگ شخصی محسن علی نژادی
به هرکس که می نگرم در شکایت است، درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست؟!

۰۴دی

محسن علی نژادی،

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و علوم سیاسی.

زهرا علی نژادی،

 کارشناس حقوق.

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1411493/    آدرس دانلود مقاله

محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۰۴دی

محسن علی نژادی،

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و علوم سیاسی.

زهرا علی نژادی،

 کارشناس حقوق.

                  https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1411493/آدرس دانلود مقاله

محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۰۹شهریور

 

ماده 16,قانون جرایم رایانه ای:
هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی،فیلم یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر نماید،به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود،به حبس از نود و یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون
ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
 تبصره- چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر .محکوم خواهد شد.


محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۰۹شهریور

در صورتی که مدارکی دال بر وجود رابطه محرومیت بین طرفین ( مرد تاهل، دختر باکره) وجود نداشته باشد و زنا تحقق یابد مجازات مرد تاهل رجم (سنگسار کردن) و دختر در صورت تجرد (مجرد بودن) صد ضربه شلاق میباشد .و در صورت باکره بودن دختر، مرد مکلف به پرداخت اًرش البکاره می باشد. و درصورت عدم تحقق زنا و اثبات رابطه نا مشروع مجازات طرفین تا 99 ضربه شلاق می باشد، البته اثبات رابطه زنا مستلزم وجود چهار شاهد مرد یا چهاربار اقرار متهم هست.
محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۰۹شهریور

تو که آهسته میخوانی قنوت گریه هایت را
میان ربنای سبز دستانت دعایم کن . . .

محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۸تیرو چقــــــدر دیر می فهمیم

که زندگــــــی

همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم

محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۸تیر

محسن علی نژادی،

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و علوم سیاسی.

زهرا علی نژادی،

 کارشناس حقوق.

http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=318508    آدرس دانلود مقاله

محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۰۱تیر

جوانان !

زندگی خردمندانه می خواهند ،

کهنسالان باید آگاهی بخش اندیشه های آنان باشند نه بازیگران زندگی آنان...

محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۳خرداد

محسن علی نژادی،

کارشناس ارشد حقوق خصوصی (نویسنده مسئول)

دکتر سید ابراهیم موسوی،

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی،دکتری حقوق خصوصی و عضو هئیت علمی دانشگاه.

محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۱۳خرداد

در نمک باید راز عجیبی نهفته باشد

هم در اشک های ماست

هم در دریا...

محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۰۲خرداد

عدالتی که عشق به دنبال دارد چشم پوشی است،

 عدالتی که قانون به دنبال دارد مجازات است

محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۷ارديبهشت
محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۶ارديبهشت
محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۲ارديبهشت
محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۲ارديبهشت
محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۱ارديبهشت
محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۱ارديبهشت
محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۱ارديبهشت
محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۱ارديبهشت
محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۱ارديبهشت
محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۱ارديبهشت
محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۱ارديبهشت

زیبا ترین متن دنیاسر تا پایم را خلاصه کنند می شوم مشتی خاک

که ممکن بود خشتی باشد در دیوار یک خانه

یا سنگی در دامان یک کوه

یا قدری سنگ ریزه در انتهای یک اقیانوس

شاید خاکی از گلدان‌

یا حتی غباری بر پنجره

اما مرا از این میان برگزیدند،

برای  نهایت،  برای  شرافت،  برای  انسانیت

و پروردگارم بزرگوارانه اجازه ام داد برای نفس کشیدن دیدن شنیدن   فهمیدن  

و ارزنده ام کرد بابت نفسی که در من دمید

من منتخب گشته ام برای  قرب برای  رجعت  برای سعادت

من مشتی از خاکم که خدایم اجازه ام داده

به انتخاب به تغییر به شوریدن به  محبت  

وای بر من اگر قدر ندانم

محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۱ارديبهشت


من طرف حقیقت هستم،

 مهم نیست چه کسی آن را می گوید

من طرف عدالت هستم،

مهم نیست برای چه کسی یا علیه چه کسی است

محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۱ارديبهشت

در روزگاری که دروغ یک واقعیت عمومی است

به زبان آوردن حقیقت یک اقدام انقلابی محسوب می شود.

محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۱ارديبهشت


مُراقــب بــآش

به چه کسـی اِعتــمـــآد میکنی،

شیـــــــطان” هَـــــم یه زَمــــــآنـی “فرشتـــــــــــه” بــود

محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۰ارديبهشت


محسن علی نژادی،

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و علوم سیاسی.

زهرا علی نژادی،

 کارشناس حقوق.

دکتر علی دلفانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی،دکتری مبانی فقه و حقوق اسلامی.

محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۰ارديبهشت

مجله علمی تخصصی قانون یار


محسن علی نژادی،

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و علوم سیاسی.

دکتر سید ابراهیم موسوی

استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، دکتری حقوق خصوصی وعضو هیئت علمی دانشگاه.

 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1317361     آدرس دانلود مقاله

محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۰ارديبهشت

محله علمی تخصصی قانون یار


محسن علی نژادی،

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و علوم سیاسی.

زهرا علی نژادی،

کارشناس حقوق.

 

 https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1294156    آدرس دانلود مقاله

محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۰ارديبهشت

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی


 قاسم مرادی ،

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

محسن علی نژادی،

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و علوم سیاسی.

 

http://rassjournal.ir/article/576      آدرس دانلود مقاله

محسن علی نژادی mohsen alinjadi
۲۶شهریور

امروز سه شنبه   بیست و ششم شهریور نود و سه  یه روز به یاد، موندنی بودش  .. 

عروسی دعوت بودیم خوشگذشت. 

محسن علی نژادی mohsen alinjadi